บริษัท ชริมพ์ เอเซีย จำกัด

ที่อยู่
168 ซอย 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์