บริษัท จีเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้นที่ 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

อบรมด้านเทคนิคการผสมเทียมสำหรับผู้มีบุตรยาก แถวราชเทวี เรามีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และมีแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาผู้ที่มีบุตรยากและมากด้วยประสบการณ์ ช่วยให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการมีบุตรยาก มีลูกยาก อยากมีลูก ปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ไวที่สุด แนะนำเพื่อเริ่มต้นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ