บริษัท จินสือ เทรดดิ้ง จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 745556007415

หมวดหมู่ : เม็ดพลาสติก

ที่อยู่
212/3 หมู่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตเม็ดพลาสติกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเช่น PS,ABS