บริษัท จัดหางาน เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่
111/1 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จัดหางาน เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 

• บริษัท จัดหางาน เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2549 ภายหลังได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จัดหางาน เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส กรุ๊ป...

สินค้าและบริการ

 - บริการต่ออายุคนงานที่ทำงานในไทย ครบ 4 ปี ตาม VISA สามารถทำงานกับนายจ้างเดิมได้อีกด้วยระบบ MOU โดยที่คนงานไม่ต้องกลับไปพักรอที่ประเทศ


- บริการนำเข้าแรงงาน MOU 2 สัญชาติ พม่า และกัมพูชา


-  บริการต่ออายุหนังสือเดินทางของคนงาน รับต่อ VISA คนงาน สัญชาติ พม่า และกัมพูชา


-  บริการ รายงานตัวคนงาน 90 วัน


-...