บริษัท จัดหางาน เวิร์คแมน คลับ จำกัด

ที่อยู่
1469 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00

สินค้าและบริการ

จัดหาแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว รวมถึงจัดทำเอกสารและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้รับอนุญาตจากกระทรวง แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (MOU)