บริษัท จงซึ่ง จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 135557009590

ที่อยู่
38/60 โฉนดที่ดินเลขที่ 165465165466 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

นำเข้าส่งออก จำหน่ายปลีก-ส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้สำนักงาน