บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ที่อยู่
47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้วทุกชนิด แถวธัญบุรี บรรจุภัณฑ์ ผู้ออกแบบ ขวดและขวดโหลแก้ว ธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจร ผลิตสินค้าและบริการได้คุณภาพลูกค้าพึงพอใจมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ