บริษัท กรีนรีซอส จำกัด

หมวดหมู่ : สถานที่จอดรถ

ที่อยู่
423 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ให้เช่าสถานที่จอดรถ