ติณณ์ สังฆภัณฑ์และประติมากรรม

ที่อยู่
61 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

- รับสั่งทำ สังฆภัณฑ์ในงานพิธีต่างๆ เช่น ตาลปัตร, ย่าม - บริการจัดชุดสังฆภัณฑ์ ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบุญต่างๆ งานพิธี ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน - บริการออกแบบ จัดทำ งานศิลปทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม ต่างๆ - การซ่อมแซมบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆ การสร้างอนุสาวรีย์ งานจิตรกรรมในโบสถ์