ตั้งกี่ปุ้ง สถานพยาบาลเวชกรรมแผนโบราณ

หมวดหมู่ : แพทย์แผนไทย

ที่อยู่
256/5 หมู่ 6 ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์