ชลประทานขนาfกลางที่ 30

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
โครงการฝายน้ำเพื้อ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์