ชมเกษตร

หมวดหมู่ : ขายปลีกปุ๋ย

ที่อยู่
521/10-16-17 ถนนสุวรรณศร ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ข้อมูลธุรกิจ

ร้านชมเกษตรกบินทร์บุรี มีปุ๋ยทุกยี่ห้อปุ๋ยไห้ท่านเลือกหา อาทิ ปุ๋ยยาราปุ๋ยหัววัวปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยตรามงกุฏ ปุ๋ยวายวีพี หยดน้ำชีวภาพ หมวดยาเคมี อาทิไกลโฟเสท. พาราครอท. ฆ่าแมลง. เชื้อรา. ออร์โมน. หมวดเมล็ดพันธ์. อาทิ. พันธ์ข้าวปลูก. ก .ข. ชัยนาจ. หอมมะลิ และพืชผักทุกชนิด. และเป็นตัวแทนบริษัทชั้นนำอีกไม่น้อยกว่า 20บริษัท....

สินค้าและบริการ

จำหน่ายปุ๋ยปราจีนบุรีจำหน่ายปุ๋ยกบินทร์บุรีปุ๋ยยาราปุ๋ยหัววัวปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยตรามงกุฏปุ๋ยวายวีพีปุ๋ยหยดน้ำชีวภาพยาเคมีไกลโฟเสทพาราครอทยาฆ่าแมลงยากำจำเชื้อราและฮอร์โมนจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว พันุธ์ข้าว ก ข พันธ์ุข้าวชัยนาท พันธ์ุข้าวหอมมะลิ และพันธ์ุพืชผัก พันธ์ุพืชแตงกวา พันธุ์ฟักทอง พันธ์ุพริก พันธ์ุถั่วพันธ์ุแตงไทย...