คาปาทรอนิค มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี

ที่อยู่
ยูนิต เอ2-02 ถึง เอ 2-14 ชั้น 2 653 ซอยบาทู 5 จาแลน เคลาง ลามา ถนนลามา 58200 กัวลาลัมเปอ มาเลเซีย จังหวัดมาลาเซีย 58200
โทรศัพท์