คลินิกทันตกรรมพรเทวา

หมวดหมู่ : ทันตแพทย์

ที่อยู่
82/1 หมู่ 2 ถนนเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
18.80756, 98.97124

สินค้าและบริการ

ตรวจและปรึกษา (Oral examination & consultation) X-Rays Pa ขูดหินปูน (Normal Cleaning Full mouth) รักษาปริทันต์ (Deep cleaning full mouth) ถอนฟัน (Tooth Extraction) ฟันน้ำนม (Deciduous tooth) ฟันแท้ (Permanent tooth) ฟันคุด (Impacted wisdom tooth) อุดฟัน ( Filling) อมัลกัม (Amalgam) วัสดุเหมือนฟัน (Composite resin) เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)