ขวัญโดมเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คทริค

ที่อยู่
ถนนทล. หมายเลข 3116 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด
13.57305, 100.63872