กสทช สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ที่อยู่
อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
Line ID
nbtc1200
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น.
พิกัด
13.778843, 100.543729

สินค้าและบริการ

ให้บริการกิจการวิทยุ เช่น วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ กิจการกระจายเสียงระบบ FM  AM กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ การทดสอบมาตรฐานเทคนิควิทยุคมนาคม