กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย

หมวดหมู่ : ขายปลีกหมวก

ที่อยู่
46/1 หมู่ 3 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ขายสินค้าที่ผลิตจากเส้นใยของต้นกันชง เช่น หมวก กระเป๋า เป็นสินค้าOTOP 4 ดาว