กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ที่อยู่
79 หมู่ 1 บ้านในคลองท่าฬอ ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์