กลุ่มทอผ้าฝ้าย

ที่อยู่
99/2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์-ผู้ผลิตและจำหน่าย