หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รับปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ชลบุรี

รับทำบัญชี ชลบุรี - เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล

รายละเอียดสินค้า

รับปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ชลบุรี เช็คสต๊อก ยินดีให้บริการธุรกิจของคุณ โดยทีมบัญชียุคใหม่ ให้เรื่องยากเป็นหน้าที่ของเรา บริการได้อย่างครบถ้วน-ครบวงจร ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชี รับทำบัญชียุคใหม่ 4.0 วางแผนภาษี ยื่นแบบภาษี Vat และยื่นภาษีทุกอย่าง ยื่นแบบสรุปเงินเดือนค่าจ้าง-ยื่นเงินสมทบประกันสังคม จัดทำงบการเงิน วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เรื่องการค้าเป็นของท่านเรื่องสำคัญยกให้ NPA.Pro บริการครบจบที่เดียว ร่วมกันเดินและเติบโตไปด้วยกัน

ข้อมูลติดต่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานบัญชีชลบุรี
บริการทำบัญชี

สำนักงานบัญชีชลบุรี

บริษัท เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

NPA.Pro สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการวางแผนภาษี บริการยื่นภาษีรายเดือน-เงินสมทบประกันสังคม-ยื่นภาษีรายปี เราทำหน้าที่ตรงเวลาไม่มีปัญหาค่าปรับ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนค่าจ้าง ภงด.1 ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภงด.3, ภงด.53 ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภพ.36รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40 ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี ภงด.50 ยื่นงบการเงินประจําปี เช่น สบช.3 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 จัดทํารายงานสรุปเงินเดือนประจําปี ภงด.1ก ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภงด.90, ภงด.91, ภงด.94 และอื่นๆ ชำระภาษีป้าย ชำระภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน นําส่งเงินสมทบประกันสังคมนําส่งสํานักงานประกันสังคม

จดทะเบียนบริษัท หจก. ชลบุรี
บริการทำบัญชี

จดทะเบียนบริษัท หจก. ชลบุรี

บริษัท เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

จดทะเบียนบริษัท หจก. ชลบุรี จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร, ต้องมีภาระทำบัญชีครบทุกเล่ม มีลูกน้องต้องยื่นประกันสังคมและต้องยื่นภาษีรายเดือน รายครึ่งปีและภาษีรายปี (บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล-ภาษีป้าย-ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน) เรื่องมากเรื่องยุ่งยาก ยกภาระให้เป็นหน้าที่ของทีมงาน สำนักงานบัญชีชลบุรี บริษัท เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

รับวางระบบบัญชี ชลบุรี
บริการทำบัญชี

รับวางระบบบัญชี ชลบุรี

บริษัท เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

NPA.Pro บริการวางแผนภาษี บริการยื่นภาษีรายเดือน-เงินสมทบประกันสังคม-ยื่นภาษีรายปี เราทำหน้าที่ตรงเวลาไม่มีปัญหาค่าปรับ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนค่าจ้าง ภงด.1 ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภงด.3, ภงด.53 ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภพ.36รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40 ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี ภงด.50 ยื่นงบการเงินประจําปี เช่น สบช.3 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 จัดทํารายงานสรุปเงินเดือนประจําปี ภงด.1ก ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภงด.90, ภงด.91, ภงด.94 และอื่นๆ ชำระภาษีป้าย ชำระภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน นําส่งเงินสมทบประกันสังคมนําส่งสํานักงานประกันสังคม