โรงงานส่งออกถั่วแดง เชียงใหม่ - พรไพโรจน์

08-1881-4114
beemarkmai@gmail.com

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงงานถั่วแดง เชียงใหม่ โรงงานถั่วแดง เชียงใหม่  รับซื้อถั่วแดง  โรงงานส่งออกถั่วแดงญี่ปุ่น

ชื่อสินค้า: โรงงานถั่วแดง เชียงใหม่

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก