แคตตาล็อกออนไลน์

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอย 60 ตัน

ตราสินค้า :  tonanasia
คำค้นสินค้า :  เครื่องชั่ง
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา สอบถาม

เครื่องชั่งรถบรรทุก รุ่นใหม่ล่าสุด Truck scale เครื่องชั่ง ชั่งสินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องชั่งสินค้าผลผลิตการเกษตร สำหรับชั่งปศุสัตว์ ชั่งสินค้าประมง สัตว์น้ำ ชั่งพืชไร่ ชั่งพืชผัก ชั่งผลไม้ ที่มีปริมาณมากมีความทนทานและความแม่นยำสูง บริการติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุกพร้อมลงซอฟต์แวร์

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอเล็คทรอนิกส์แบบลอยเหล็ก (Fully Electronics Truck Scale                        - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 50,000กิโลกรัม (50 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม                              - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 60,000กิโลกรัม (60 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม                              - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 80,000กิโลกรัม (80 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม                              - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 100,000กิโลกรัม (100 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม
  • เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอเล็คทรอนิกส์แบบลอยเหล็ก (Fully Electronics Truck Scale)                        - ขนาดแท่นช่ั่ง( ก x ย ) : 3 x 9 เมตร                                                                                                - แท่นชั่งน้ำหนักโครงสร้างทำจากเหล็ก แบบแท่นลอย( สะพานชั่ง)
  • จอแสดงนํ้าหนักและควบคุมการทํางาน ผลติภัณฑ์
  • อปุกรณ์รับน้ำหนัก ( LOADCELL ) แบบ MINIATURE DOUBLE ENDED รับประกนั 2 ปี
  • แท่นชั่งน้ำหนัก ขนาด ( ก x ย ) : 3 x 9 เมตร / สีแท่นชั่ง(มาตรฐาน) เป็นสีฟ้า จํานวน 1 แท่น
  • การรับระกัน :                                                                                                                                    - บริษัทฯยินดีรับประกัน Indicator , External Display                                                                        - บริษัทฯยินดีรับประกัน Loadcell                                                                                                    - บริษัทฯยินดีรับประกัน โครงสร้าง 

           ** ภายใต้การใช้งานปรกติ (ไม่รวม OVERLOAD ) , ไม่รวมถึงกรณีไฟตกไฟเกิน
           ** ภยัธรรมชาติและความเสียหายอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของงานฐานราก
 

เพิ่มเติมสินค้าอื่นได้ที่นี้ คลิ๊ก!

บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

Line ID @tonanasia

โทรด่วน 0-2565-9370-4

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า