เกี่ยวกับเรา

ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ท่อแก๊สอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ผู้จัดส่งแก๊สอุตสาหกรรมให้กับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย เราพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นมาตรฐานสากลตอบสนองผู้ใช้ ในราคาสมเหตุผล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับบริษัทฯต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด ได้รับใบอนุญาติ ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกซิเจนทางการแพทย์  มาตฐานเลขที่ มอก.540-2555 และใบอนุญาติ ทดสอบท่อ 

บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด ได้รับใบอนุญาติ ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

เราฝีกอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร ในด้านการบริหาร การทำงาน การขาย การบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ที่ต้องการสร้างโรงบรรจุก๊าซแรงดันสูงทั่วประเทศ เช่น โรงบรรจุก๊าซ ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน เป็นต้น เราให้บริการอย่างครบวงจรในด้าน การวางระบบ การจัดหาอุปกรณ์คุณภาพ การติดตั้งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย การรับประกันคุณภาพ ไปจนถึงการบำรุงรักษา ให้คำแนะนำ การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพกับลูกค้า ในราคาที่ดีที่สุด และเป็นคู่ค่าที่ดีต่อกันในระยะยาว

 

ไทยเนชั่นแนลแก๊ส เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซห้องปฏิบัติการ และก๊าซทางการแพทย์ ให้บริการแบบมืออาชีพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเร็วที่สุด ช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องรับผิดชอบผลงาน บริการข้อมูลอัพเดทดวามเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

 

บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา

โทร สอบถามแก๊สอุตสาหกรรม : 06-2889-6688, 08-6601-7262, 06-1749-3226

สินค้าและบริการ

 บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด รับเหมางานออกแบบติดตั้งระบบท่อแก๊ส สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial gas pipe line system),

 

 

บริการรับติดตั้งระบบแก๊สให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานบรรจุก๊าซ และ ออกแบบและติดตั้งระบบท่อแก๊ส ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล (Medical gas pipe line system) ระบบควบคุมก๊าซคุณภาพระดับสากล ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย ออกแบบติดตั้งและเดินระบบท่อจ่ายก๊าซ โดยวิศวกร ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ ให้การดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในระบบเทิร์นคีย์โปรเจค (Turnkey project)

บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด จำหน่ายถังก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซทางการแพทย์ ท่อก๊าซใหม่, ท่อก๊าซมือสอง, หัววาล์วถังก๊าซ

 

จำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial gas)

 • ก๊าซอาร์กอน Argon (Ar)
 • ก๊าซออกซิเจน Oxygen (O2)
 • ก๊าซไนโตรเจน Nitrogen (N2)
 • ก๊าซอะซิทิลีน Acetylene (C2 H2)
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Cabondioxide (CO2)
 • ก๊าซผสม (Mixed gas)

 

ก๊าซ สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องแล็บ (Laboratories Gases)

 • ลมจากถัง แอร์ซีโร่ Air zero
 • ก๊าซอาร์กอน Argon (Ar)
 • ก๊าซไนโตรเจน Nirtogen (N2)
 • ก๊าซออกซิเจน Oxygen (O2)
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Cabondioxide (CO2)
 • ก๊าซอะซิทิลีน Acetylene (C2 H2)
 • ก๊าซฮีเลี่ยม Helium (He)
 • ก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen (H2) ชนิด High Purity (HP 99.995%), Ultra High Purity (UHP 99.999%)

 

ก๊าซทางการแพทย์ และอุปกรณ์ระบบจ่ายก๊าซ

 • ออกซิเจน (O2) ถังก๊าซออกซิเจน Cylinder 3.4 L, 13.4 L (Medical Grade)
 • N2O Manifold, CO2 Manifold
 • Liquid oxygen bulk, Oxygen generator
 • Medical Plant, Med.Air, Vacuum, WAGD
 • Pipe line, Control Equipment, Control valve and Guage
 • Point of use delivery connection

 ไทยเนชั่นแนลแก๊ส โทร  06-2889-6688, 08-6601-7262, 06-1749-3226