แคตตาล็อกออนไลน์

รับติดตั้งแทงค์น้ำคอนกรีต

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับติดตั้งแทงค์น้ำคอนกรีต

แทงค์น้ำคอนกรีต สามารถติดตั้งได้เป็นแถวเรียง และเพิ่มจำนวนชั้นของแทงค์น้ำได้ เชื่อมต่อระบบท่อน้ำต่อกันได้ ใช้เก็บน้ำฝนได้ในปริมาณมากไว้สำหรับดื่มกิน หรือใช้บริโภคได้ตลอดปี สำหรับใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ ในกรณีเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร ฟาร์มโค ฟาร์มแกะ สามารถแยกระบบน้ำใน 1เล้า ต่อ 1แทงค์ เพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาด 

รับออกแบบแทงค์น้ำคอนกรีต สำหรับ ใช้ในการทำระบบบำบัดน้ำเสียได้ ของ โรงงานอุตสาหกรรมได้ ปากช่อง โคราช

ติดต่อผู้รับเหมาติดตั้งแทงค์น้ำคอนกรีต : 044-311-420, 081-977-2483, 081-321-3140