แคตตาล็อกออนไลน์

โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

แทงค์เก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จ สามารถติดตั้งได้เป็นแถวเรียง และเพิ่มจำนวนชั้นของแทงค์น้ำได้ เชื่อมต่อระบบท่อน้ำต่อกันได้ ใช้เก็บน้ำฝนได้ในปริมาณมากไว้สำหรับดื่มกิน หรือใช้บริโภคได้ตลอดปี แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ปากช่อง ใช้เก็บน้ำบาดาล ช่วยตกตะกอนน้ำบาดาลก่อนที่จะนำไปใช้บริโภค

รับก่อสร้างบ่อน้ำคอนกรีต บ่อพักน้ำคอนกรีต รับงานออกแบบคอนกรีตสำหรับเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ตามสวนสัตว์ โรงแรม รีสอร์ท สถานที่แห่งเลี้ยงรู้ต่างๆ รับทั้งงานโปรเจคภาครัฐ และเอกชน

 

โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

 

สนใจติดต่อโรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีต : 044-311-420, 081-977-2483, 081-321-3140