แคตตาล็อกออนไลน์

หัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER ST 324 BF

ตราสินค้า :  SYNTHEC INTER
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

หัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER ST 324 BF

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER หรือ เคมีป้องกันสนิมในหม้อไอน้ำ ชนิดสัมผัสอาหารได้ ชื่อว่า ST 324 BF (OXYGEN SCAVENGER FOR BOILER, FOOD GRADE) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ 

BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL

หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง

การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

  1. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล"
  2. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี"

แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ตะกรัน (DEPOSITS)
  2. การกัดกร่อน (CORDOSION)
  3. การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า