แคตตาล็อกออนไลน์

หัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ ST 322 AH

ตราสินค้า :  SYNTHEC INTER
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

หัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ ST 322 AH

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ ชื่อว่า ST 322 AH (CORROSION INHIBITOR FOR CONDENSATE RETRUN) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ 

BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL

หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง 

การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

  1. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล"
  2. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี"

แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ตะกรัน (DEPOSITS)
  2. การกัดกร่อน (CORDOSION)
  3. การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า