บริษัทรับให้คำปรึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูงอย่างครบวงจร
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบอุตสากรรมให้กับลูกค้าอย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพ
มีทีมงานให้บริการ

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำอื่นๆ 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อเคมีป้องกันตะกรันและสนิมในระบบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler), ระบบคูลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower), ระบบชิลเลอร์ (Chilled water) สารกรองเรซิ่น เคมีล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ Food grade, หัวเชื้อน้ำยาล้างคราบไขมัน, น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ, หัวเชื้อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, น้ำยาล้างทองแดง

บริษัทซินเท็คอินเตอร์
บริษัทซินเท็คอินเตอร์)
บริษัทซินเท็คอินเตอร์
บริษัทซินเท็คอินเตอร์
บริษัทรับให้คำปรึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูงอย่างครบวงจร
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบอุตสากรรมให้กับลูกค้าอย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพ
มีทีมงานให้บริการ

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำอื่นๆ 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อเคมีป้องกันตะกรันและสนิมในระบบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler), ระบบคูลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower), ระบบชิลเลอร์ (Chilled water) สารกรองเรซิ่น เคมีล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ Food grade, หัวเชื้อน้ำยาล้างคราบไขมัน, น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ, หัวเชื้อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, น้ำยาล้างทองแดง

บริษัทซินเท็คอินเตอร์
บริษัทซินเท็คอินเตอร์)
บริษัทซินเท็คอินเตอร์
บริษัทซินเท็คอินเตอร์

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด

บริษัทรับให้คำปรึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูงอย่างครบวงจร ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และยังได้การรับรองผลิตภัณฑ์จาก NSF (National Sanitation Foundation) International 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อเคมีป้องกันตะกรันและสนิมในระบบหม้อต้มไอน้ำ, ระบบคูลิ่งทาวเวอร์, ระบบชิลเลอร์, สารกรองเรซิ่น, เคมีล้างตะกรันและสนิม

ได้รับการยอมรับจากธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย 

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

ระบบน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงาน ออกแบบระบบการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ให้บริการด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดี

เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง ระบบปรับสภาพน้ำในระบบหล่อเย็นชิลเลอร์ (Chilled water), คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) และปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ให้บริการอย่างมืออาชีพ ครบวงจร

เคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

ระบบน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงาน ออกแบบระบบการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การควบคุมต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม

SYNTHEC INTER รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ

บริการให้คำปรึกษาและบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไอน้ำ, เครื่องทำความเย็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ เราให้บริการด้วยทีมวิศวกร และนักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด

วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์

เริ่มต้นแผนงานจากการประชุมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมทำการสำรวจโรงงานเพื่อหาข้อมูลที่จำเป็น เช่น แหล่งน้ำที่ใช้, ระบบการไหลเวียนของน้ำ, การปฏิบัติงานที่ผ่านมา, พื้นที่ควรระวัง, ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ออกแบบแผนการปฎิบัติงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และต้นทุนเหมาะสมกับการบำรุงรักษาระบบ พร้อมทั้งกำหนดชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อดูแลระบบ

ให้คำปรึกษาการดูแลรักษาระบบ

เป็นผู้ให้คำปรึกษาพร้อมฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาระบบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน, สาเหตุของปัญหา เพื่อที่จะจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการหลังการขาย

บริการตรวจสอบระบบ ตรวจสอบแผนงาน และฝึกอบรมการวิเคราะห์รายงานผลน้ำในระบบเพื่อให้ความมั่นใจในการควบคุมต้นทุนและการบำรุงรักษาของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ