Loading…

โรงกลึง สมุทรสาคร เอส เอส ที อินเตอร์เทค

แคตตาล็อกออนไลน์

  • โรงงานต๊าปเกลียว

    โรงงานต๊าปเกลียว รับต๊าปเกลียว ดอกต๊าปเกลียว  ดอกสว่านต๊าปเกลียว  ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เรือ เพลา รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิด

    หมวดหมู่ : โรงกลึง

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า