รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี.เซอร์วิส

0-2752-2392-3
nivservice@hotmail.com

แคตตาล็อก

บริการจัดหา รปภ.ดูแลความปลอดภัยสมุทรปราการ

หมวดหมู่สินค้า :  บริษัทรักษาความปลอดภัย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวัน และถ้ามีเหตูร้ายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเฉียบพลัน รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และสายตรวจตำรวจ ในผลัดกลางคืนไว้ควบคุมการตรวจสอบ การปฎิบัติงานของพนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จึงมั่นใจได้ว่า ระบบบริหารการจัดการของบริษัทฯ สามารถรับประกันความพึงพอใจ ต่อผู้ว่าจ้างให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯเป็นอย่างดี


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น ไอ วี เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 100/197 หมู่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2752-2392-3
แฟกซ์ : 0-2752-2393
Line ID : niv-service
อีเมล : nivservice@hotmail.com
เวลาทำงาน : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
พิกัด : 13.59089 , 100.72318