วิธีการตอกเสาเข็มไมโครไพล์

เตรียมนำตัวปั่นจั่นจัดให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการทำการลงเสาเข็มสปันไมโครไพล์ใช้การทดสอบโดยการทิ้งลูกดิ้งหาจุดศูนย์กลางเพื่อหาระยะดิ่งตรงกลางระหว่าง cap pile ตรงกับหมุดศูนย์ที่กำหนดไว้ จากนั้นนำเสาเสาเข็มไมโครไพล์ วางลงตำแหน่งที่กำหนดไว้

วิธีตอกเสาเข็มไมโครไพล์

ทำการจับระดับน้ำตรวจสอบความแม่นยำและความถูกต้อง ตรวจสอบแนวดิ่งในตัวปั่นจั่นจากนั้นเริ่มตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ท่อนแรกจนสุดแล้วเริ่มตามด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ท่อนที่ 2

บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์

หลังจากนั้นก็จัดการเชื่อมเต็มรอบหัวเสาเข็ม หัวใจสำคัญในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ คือตัวเสาเข็มไมโครไพล์จะต้องได้มาตราฐานตอกไม่แตก เนื้อปูนต้องได้คุณภาพ พร้อมทั้งเหล็กเส้นต้องเป็นเหล็กเส้นที่มีน้ำหนักเส้นเต็มได้มาตราฐาน

logo