แคตตาล็อกออนไลน์

แบบชุดครุยจุฬาฯ

ตราสินค้า :  ครุยอลงกรณ์
คำค้นสินค้า :  แบบชุดครุยจุฬาฯ
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

แบบชุดครุยจุฬาฯ

ให้เช่าชุดครุยจุฬา มีทั้งบริการแบบให้เช่า และแบบตัด ฝีเข็มละเอียด เนื้อผ้าใส่สบาย แบบถูกต้องตามระเบียบ มีหลายขนาด ราคาไม่แพง 

ครุยเนื้อผ้าโปร่งสีขาว  แถบสีและอักษรย่อประจำต่างๆ

 • คณะครุศาสตร์ (ค.) : สีแสด

 •  คณะจิตวิทยา (จ.) : สีน้ำเงินแก่อมม่วง

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.) : สีม่วง

 • คณะนิติศาสตร์ (น.) : สีขาว

 • คณะนิเทศศาสตร์ (นศ.) : สีน้ำเงิน

 • คณะเศรษฐศาสตร์ (ศ.) : สีทอง

 • คณะวิทยาศาสตร์ (วท.) : สีเหลือง 

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.) : สีแดงชาด

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (พศ.) : สีฟ้า

 • คณะแพทยศาสตร์ (พ.) : สีเขียวแก่

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วก.) : สีส้ม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) : สีเลือดหมู

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.)  : สีแดงเลือดนก 

 • คณะอักษรศาสตร์ (อ.) : สีเทาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ทก.) : สีแดงอิฐ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.) : สีน้ำตาล

 • คณะสหเวชศาสตร์ (สว.) : สีม่วงคราม

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.) : สีฟ้าหม่น