แคตตาล็อกออนไลน์

แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ

ตราสินค้า :  ครุยอลงกรณ์
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ

ครุยเนื้อผ้าทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู 

 • ให้เช่าและตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ให้เช่า และตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เช่าชุดครุยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ให้เช่า และตัด ชุดครุยชุดครุยพระจอมเกล้า เนื้อผ้าทึบ สีแดงหมากสุก แถบสีเหลืองทอง

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง

 • ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว หรือ ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า
 • ผม ทรงสุภาพ
 • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบไม่ติดโลหะ
 • สวมถุงน่องสีเนื้อ 

การแต่งกายของบัณฑิตชาย

 • ผมสั้น ทรงสุภาพ
 • ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว หรือ ชุดราชปะแตน 
 • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ
 • ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย

ให้เช่าและตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ให้เช่าชุดครุย