แคตตาล็อกออนไลน์

 • แบบชุดครุยเกษตรฯ

  แบบชุดครุย ม.เกษตร ชุดครุยแบบมีหมวก, แบบครุยจะเป็นครุยคลุมใช้เนื้อผ้าทึบสีดำหรือสีอื่น ๆ อาจประดับด้วยฮูดหรือหมวก ให้เช่าชุดครุยสำหรับนิสิต ม.เกษตร ทุกท่าน ราคาไม่แพง มีทั้งให้เช่าและบริการตัดชุดครุย (พร้อมหมวก, ถุงคลุม, ไม้แขวน) คณะเกษตร ปริญญาตรี พร้อมหมวก ผ้าที่ใช้ในการตัด เราใช้ผ้าSuper Black  เบา ใส่สบาย เนื้อผ้านิ่ม เสื้อครุยของ ม.เกษตร เรามีบริการให้ทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็น คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสตร์ คณะสถาปัตยกรรม คณะสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ    

  หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ช่างตัดเสื้อผ้า

  ดูรายละเอียด
 • แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ

  แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ ครุยเนื้อผ้าทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู  ให้เช่าและตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เช่า และตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เช่าชุดครุยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เช่า และตัด ชุดครุยชุดครุยพระจอมเกล้า เนื้อผ้าทึบ สีแดงหมากสุก แถบสีเหลืองทอง การแต่งกายของบัณฑิตหญิง ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว หรือ ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า ผม ทรงสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบไม่ติดโลหะ สวมถุงน่องสีเนื้อ  การแต่งกายของบัณฑิตชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว หรือ ชุดราชปะแตน  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย        

  หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

  ดูรายละเอียด
 • แบบชุดครุยจุฬาฯ

  แบบชุดครุยจุฬาฯ ให้เช่าชุดครุยจุฬา มีทั้งบริการแบบให้เช่า และแบบตัด ฝีเข็มละเอียด เนื้อผ้าใส่สบาย แบบถูกต้องตามระเบียบ มีหลายขนาด ราคาไม่แพง  ครุยเนื้อผ้าโปร่งสีขาว  แถบสีและอักษรย่อประจำต่างๆ คณะครุศาสตร์ (ค.) : สีแสด  คณะจิตวิทยา (จ.) : สีน้ำเงินแก่อมม่วง คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.) : สีม่วง คณะนิติศาสตร์ (น.) : สีขาว คณะนิเทศศาสตร์ (นศ.) : สีน้ำเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ (ศ.) : สีทอง คณะวิทยาศาสตร์ (วท.) : สีเหลือง  คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.) : สีแดงชาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (พศ.) : สีฟ้า คณะแพทยศาสตร์ (พ.) : สีเขียวแก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วก.) : สีส้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) : สีเลือดหมู คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.)  : สีแดงเลือดนก  คณะอักษรศาสตร์ (อ.) : สีเทาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ทก.) : สีแดงอิฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.) : สีน้ำตาล คณะสหเวชศาสตร์ (สว.) : สีม่วงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.) : สีฟ้าหม่น

  หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

  ดูรายละเอียด
 • ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล

  ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล ตัดชุดครุยมหาลัยมหิดล ราคาถูก ยินดีรับบัตรเครดิต เนื้อผ้าใส่สบาย นิ่มสบาย การแต่งกายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เครื่องแบบพิธีการหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ครื่องแบบพิธีการชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ    

  หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

  ดูรายละเอียด
 • ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์

  ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ให้เช่าชุดครุย ม.ธรรมศาสตร์‎ ตัดชุดรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ‎มีบริการทุกคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราคาถูก ใช้ผ้าคุณภาพดี เนื้อนิ่ม  แถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจำคณะมีสีอะไรบ้างของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สีขาว สาขาวิชาในสายการบัญชี สีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ สีดํา คณะเศรษฐศาสตร์ สีฟ้า สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูกับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีเลือดหมูอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก) คณะศิลปศาสตร์ สีแสด คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สีชมพู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สีเขียวใบไม้ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว สีเขียวใบไม้มีริมสีเหลืองตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร คณะทันตแพทยศาสตร์ สีม่วงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะพยาบาลศาสตร์ : สีขาวมีริมสีแดงเลือดนกตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สีม่วงเม็ดมะปราง สถาบันภาษา สีน้ําตาลทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองทอง คณะสหเวชศาสตร์ สีน้ําเงินมีขลิบสีเหลือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สีฟ้าสว่างใสมีขลิบสีเหลืองทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สีส้มออกแดงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูมีขลิบสีขาวตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมูมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร หลักสูตรร่วมระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สีเหลืองกับสีแดงอย่างละครึ่ง (สีเหลืองอยู่ด้านใน สีแดงอยู่ด้านนอก) สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาในสายการบริหารธุรกิจ สีฟ้ากับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีฟ้าอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่มีการเปิดสอนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 สีเลือดหมู      

  หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

  ดูรายละเอียด