แคตตาล็อกออนไลน์

ตรวจสอบมาตรฐาน Fume Hood

ตราสินค้า :  IsscoThai
คำค้นสินค้า :  สอบเทียบ Fume Hood
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบ ตู้ Fume Hood ทุกๆประเภททั้งแบบมีท่อ (Duct Fume Hood) และไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) รวมไปถึงแบบ CV (Constant Volume) และ VAV (Variable Air Volume) แก่ลูกค้าในหน่วยงานหรือองค์กรทุกระดับ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood ตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภายในบริษัทฯ และต่างประเทศ การคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือนานาชาติ (International Standard) ได้มาตรฐานและคุณภาพของการบริการ

- บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ASHRAE 110 (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) และเอกสารข้อกำหนดจากผู้ผลิต (manufacturer's data plate)

- บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ANSI/AIHA Z9.5 (American National Standards Institute / American Industrial Hygiene Association) และเอกสารข้อกำหนดจากผู้ผลิต (manufacturer's data plate)

[อัตราค่าบริการ]

ลูกค้าสามารถเลือกและกำหนดขอบข่ายการบริการในกรณีที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้โดยที่การตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ดูดควันยังคงเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Tailor-made Testing Program)

[ความชัดเจนและถูกต้องของผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ]

บริษัทฯ จะทำการออกเอกสารรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood ให้แก่ลูกค้าในทุกๆครั้งหลังการบริการ รวมทั้งคำอธิบายและข้อแนะนำในการใช้งานตู้ Fume Hood ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ สามารถให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพตู้ Fume Hood ดังนี้

- Small Volume Smoke Test
- Large Volume Smoke Test
- Face Velocity Tests
- Sash Height Evaluation for Operator's Safety

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.isscothai.com/services/fume-hood-performance-testing/

พื้นที่ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น


บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 410/119-120 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
แฟกซ์ : 0-2541-5677
อีเมล : info@isscothai.com
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30
พิกัด : 13.797468 , 100.575353

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า