Loading…

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์โดยเฉพาะ ให้การบริการด้านลิฟต์เท่านั้น

 

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการ เลขทะเบียนนิติบุคคล 010 554 105 5571 ดำเนินการธุรกิจด้านลิฟท์แบบครบวงจรผลิต, ติดตั้ง, ให้บริการดูแลบำรุงรักษา 24 ชั่วโมง เป็นบริษัทดำเนินงานเฉพาะงานลิฟต์ และงานที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์เท่านั้น ไม่รับงานอื่นจึงเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ ทำลิฟต์ให้ดีที่สุด และค้นหาเทคโนโลยี เพื่อให้ลิฟต์ทุกเครื่องที่ดำเนินการ โดย Hight light lift มั่นใจได้ว่าเป็นลิฟต์ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพเต็ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีช่างเทคนิคผู้ให้บริการ ด้วยความรวดเร็วฉับไวพร้อมความตั้งใจที่จะให้การ บริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกๆ ที่ตามมาตรฐานลิฟท์ที่ถูกต้อง อ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE) มีการแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่ลิฟท์ของท่านติดขัด เมื่อได้รับแจ้งทาง ไฮไลท์ ลิฟต์ รับทราบเราถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และหาวิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยจะมีใบรายงานการซ่อมบำรุงทุกครั้ง พร้อมทั้งรายงานการ แก้ไขรวมถึงนำเสนอวิธีการแก้ไขที่ถาวร

ผู้ใช้ลิฟท์ของ ไฮไลท์ ลิฟท์ เป็นบริษัท มหาชน, บริษัท , ห้าง, ร้าน, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือ

 

ที่ตั้ง : 9/105 หมู่ที่ 6 ซอยจิตต์ภักดี ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
มีศูนย์บริการภาคตะวันตก และศูนย์บริการภาคเหนือ
โรงงานมาตรฐาน ISO 9001 : นิคม สุรนารี นครราชสีมา
โทร : 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-5818
โทรสาร : 0-2733-4601