เกี่ยวกับเรา

จำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง-ความกระด้าง เครื่องมือตรวจสอบดิน เครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้าง สำหรับห้องแล็บ เรามุ่งเน้นในด้านความแม่นยำ ใช้งานง่าย ราคาสมเหตุสมผลต่อการลงทุน โดยมีการให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และความต้องการลูกค้าในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม และยังช่วยในด้านการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเข้าสู่ขบวนการวิเคราะห์ จัดการในด้านการวางแผน การควบคุมป้องกัน และทำ Data Solution เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางบริหารและจัดการ

ความตั้งใจสูงสุดของเรา คือ ช่วยให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบ วางมาตรฐาน

และวางแผนในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

บริษัท อีโค ไซเอนทิฟิค จำกัด

 

สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นในการตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำ ดิน สารเคมีตกค้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดสอบพิเศษต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย คือหัวใจสำคัญที่เราถือเป็นความภาคภูมิใจที่จะมอบให้ลูกค้าทุกท่าน
 

ชุดตรวจสอบ (Test Kit)

ชุดทดสอบอย่างง่ายมีหลายชนิด เช่น ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างของน้ำ ปริมาณโลหะหนักในน้ำ เป็นต้น ชุดทดสอบอย่างง่ายมักใช้เพื่อกลั่นกรองตัวอย่างก่อนที่จะนำไปทดสอบอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงเพื่อให้ได้ผลถูกต้องมากขึ้น ชุดทดสอบอย่างง่ายมีข้อดีหลายประการ คือการทดสอบทำได้ง่าย ใช้ระยะเวลาไม่นาน

มิเตอร์วัดค่า (Meter & Spectrophotometer)

เครื่องวิเคราะห์สารละลายต่างๆ เครื่องมือใช้หลักการวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสง ได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของสสารเพื่อนำไปใช้ในการวัดได้หลากหลาย

เครื่องมือควบคุม (Controller)

ระบบการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือขบวนการต่างๆ ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบเวลาจริง หมายถึงการตอบสนองทันที เช่น ระบบ Sensor ที่ส่งข้อมูลให้เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถวัดควบคุม เช่น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น pH, ออกซิเจนละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า, ความขุ่น และอื่นๆ ขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำออนไลน์ (Online Analyzer)

ผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำออนไลน์ของเรามีทั้งแบบวัดพารามิเตอร์เดียวและหลายพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน สามารถเก็บบันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(IIOT) และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ SCADA สะดวกในการดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถสั่งการได้แม้อยู่ในระยะไกล ทำให้ลดเวลาและกระบวนการวิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่แม่นยำสามารถนำไปวางแผนควบคุมและตัดสินใจได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

เฟอร์นิเจอร์แลป (Lab Furniture)

เฟอร์นิเจอร์แลบ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้บริการออกแบบก่อนการผลิตเพื่อกำหนดรูปแบบห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยังจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ

บริการทางด้านแลป (Lab Service)

การให้บริการทางด้านการวิเคราะห์น้ำทั้งทางด้านน้ำในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เพียงแค่ตรวจแต่ยังมีบริการเก็บน้ำตัวอย่าง ให้รายงานวิเคราะห์ผลที่ได้พร้อมแนวทางแก้ไข

บริการทดสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในอุตสาหกรรม (Industrial Water Testing) ตรวจสอบน้ำในระบบถ่ายเทความร้อน ระบบหล่อเย็น น้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ เครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำอุตสาหกรรมบอยเลอร์ น้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำในระบบน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำสระว่ายน้ำ น้ำในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ น้ำในระบบสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง                       ​

จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำออนไลน์

 

แคตตาล็อกออนไลน์

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท อีโค ไซแอนทิฟิค จำกัด

ที่อยู่

99 / 349
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์

แฟกซ์

พิกัด

13.887860, 100.575964

โซเชียลมีเดีย

ภาพกิจการ

  • สำนักงานใหญ่ (ประเทศไทย)

  • สำนักงานสาขาพม่า