แคตตาล็อกออนไลน์

 • COD/BOD Online Analyzer

  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยค่า COD/BOD แบบออนไลน์ ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาอุตสาหกรรมไทย (FTI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) เครื่องวิเคราะห์มี 2 รุ่น คือ การใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบค่า COD ของตัวอย่างน้ำ โดยใช้โพแทสเซี่ยมเพอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent) และการใช้หลักการการดูดกลืนแสง UV (wave length 254 nm) ของสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ซึ่งทั้ง 2 วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งอ้างอิงและยอมรับกันทั่วไป กระบวนการวิเคราะห์จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงด้านมลพิษ เครื่องวิเคราะห์จะวัดค่า COD/BOD ของตัวอย่างน้ำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 30 นาที และส่งค่าที่วัดได้ไปพร้อมกับข้อมูลอัตราการไหลของน้ําเสียที่ปล่อยออกมา และพลังงานที่ใช้ในการบําบัดน้ำเสีย (KWH) โดยส่งออนไลน์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Server) ตามกฎข้อบังคับของกรมโรงงานฯ

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • Intelligent Conductivity Transmitter EC-4110 Serie...

  96 x 96mm Intelligent conductivity/resistivity transmitter Waterproof and dustproof design Compatible with conductivity or resistivity measurement Compatible with 2- or 4-electrode conductivity cell User-friendly operation with text and graphic illustrations, clear signs and easy to understand Large LCM with auto-sense backlight and contrast setting function With password and multi-key design-security protection enhancement Automatic temperature compensation with NTC30K or PT1000 Temperature coefficient compensation by non-linear or linear Two sets of isolated current output at DC 0/4~20mA, max. load 500Ω Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo selectable two limited contact outputs with programmable set-points and hysteresis Gradually continuous sample measurements average function to enhance stability Automatic sensor clean function with programmable time interval LED indicated alarm or washing status signal IP 65 (NEMA 4X)

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Intelligent pH/ORP Transmitter PC-3110 Series

  96 x 96mm Intelligent pH/ORP Transmitter Waterproof and dustproof design Solution-ground design eliminating interference of ground potential Large LCM with auto-sense backlight and contrast setting function User-friendly operation with text and graphic illustration, clear signs and easy to understand Multi-Cal calibration, Tech. and NIST buffer automatic recognition Max. 3-point calibration and the calibration line calculated by linear regression, the last calibration data displayable With password and multi-key design-security protection enhancement Automatic temperature compensation, NTC30K or PT 1000 selectable Two sets of isolated current output at DC 0/4~20mA, max. load 500Ω Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo selectable two limited contact outputs with programmable set-points and hysteresis Gradually continuous sample measurements average function to enhance stability Automatic sensor clean function with programmable time interval LED indicated alarm or washing status signal IP 65 (NEMA 4X), CE approved

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • Intelligent DO Transmitter DC-5110

  Waterproof and dustproof design 96 x 96mm microprocessor Specific Gravity/Baumé/Salinity/ Concentration transmitter Measuring unit: SG/°Bé/ ppt/ % User-friendly operation with text and graphic illustration, clear signs and easy to understand Measuring value can be selected for figure or chart display Trace mode can display historical measured value curve from 3-minute to 4-week program Equipped with logbook function Large LCM display with auto-sense backlight and contrast setting function Built-in Specific gravity - Concentration conversion table for setting, up to 10 points Cell constant, Pure water, Known solution— 3 types calibration Simultaneous display of measurement value and temperature Automatic temperature compensation for setting Equipped with one analog output DC 0/4~20mA, Max.500Ω and RS-485 interface Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo selectable two limited contact outputs with programmable set-points and hysteresis With password and multi-key design, enhanced security protection LED indicated alarm IP 65 (NEMA 4X) Specific Gravity Sensor: Load Cell & plummet principle High accuracy & long lifetime of reliability Wide range measurement Anti-acid gas design

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • CT-6110-POL Residual Chlorine/pH Transmitter

  The CT-6110-POL is a non-reagent type, non-membrane type residual chlorine system. The transmitter is a dual channel measurement include both residual chlorine and pH measurement. The motor drive rotating sensor system keeps the sensor clean and reduce the troubled maintenance work. The high stability, high resolution, low consumables features make the CT-6110-POL highly welcome in the market. 96 x 96mm intelligent redisual chlorine & pH dual-channel transmitter User-friendly operation with text and graphic illustration, clear signs and easy to understand Measuring value can be selected for figure or chart display Trace mode can display historical measured value curve from 3-minute to 4-week program Equipped with logbook function Large LCM display with auto-sense backlight and contrast setting function Polarogram scanning function to find suitable polar voltage & gain to ensure the accuracy especially for high conductivity sample Electrode open circuit & water outage diagnostic function for auto motor shut down protection Simultaneous display of residual chlorine value, temperature and pH value Automatic pH & temperature compensation Cl2/pH selectable, two individual limited contact outputs with programmable set-points and hysteresis Equipped with Cl2/pH isolated current output and RS-485 MODBUS interface Gradually continuous sample measurements average function to enhance stability With password and multi-key design, enhanced security protection Auto clean/Auto zero function with programmable time interval LED indicated alarm or washing status signal Non-reagent type Cl2 sensor reduces operation cost Rotating sensor auto clean reduces maintenance work Optional pH measurement for compensation Over heat motor protection  

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Hardness Online Analyzer

  Total hardness measuring range: 0.02 - 5 °dH [0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5] °dH Limit value indication (not exceeded or exceeded: green / red LED) Modern reagent pump system and self-cleaning measuringchamber Automatic measurement with low water consumption Direct error and reagent quantity indication Automatic or manual internal flushing of the measuring chamber Control of an external rinsing valve 3 potential-free relays: - External rinsing valve control - Limit value evaluation - External control and / or alarm processing Safety check for 72 hours operation without supervision Reagent quantities: 100 and 500 ml bottles 4-20 mA interface for defined status and error messages RS 232 interface for firmware updates Dimensions: B x H x D: 364 x 314 x 138 mm

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Testomat 2000 (Hard, Carbonate Hardness)

  The Testomat® 2000 automatically determines water hardness, the carbonate hardness, the p-value or the minus m-value via titration. It is ideal for monitoring the water quality of water treatment, water blending and drinking-water plants. Measuring range 0.05-25 °dH Water hardness 0.5-20 °dH Carbonate hardness 1-15 mmol/l p-value 0.05-0.5 mmol/l minus m-value (depending on the choice of the indicator) Technical Data Power supply: 230–240 VAC, 115 VAC, 24 VAC all 50–60Hz Power consumption: max. 30 VA Protection class: I Degree of protection: IP 65 Ambient temperature: 10–45 °C, 50 - 104°F Option: booster pump see accessories Dimensions (B x H x T): 380 x 480 x 280 mm Weight: approx. 9.5 kg Menu languages: German, English, French, Italian, Polish, Dutch (others upon request)

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Sensors

  pH Probe / ORP (Redox) Probe Reliable and robust in-line pH probes ensures reliable pH measurement in every application - from harsh chemical environments to hygienic pharmaceutical processes.   Dissolved Oxygen, CO₂ and Ozone Sensors In-line dissolved oxygen, CO₂ and ozone sensors provide accurate information for process and water control at highest performance and with minimal maintenance.   Conductivity Sensor / Resistivity Sensor Conductivity sensor with the highest accuracy and lowest maintenance. Suitable for measurements in water purification, and chemical and pharmaceutical processes.   TOC Analyzers and Real-Time Microbial Detection Real-time system delivers instantaneous detection of microbial contamination. TOC instrumentation provides fast, continuous measurement of ppb-level organic contamination.   Gas Analyzers and Gas Sensors TDL gas analyzers are exceptionally easy to install and require almost no maintenance while amperometric oxygen sensors assure reliable, real-time measurement.   Turbidity Meters / Turbidity Sensors High performance turbidity measurement solutions tailored for measuring suspended particle concentrations in a wide range of processes.   Sensor Housings and Sensor Cleaning Systems Process adaption equipment ensures you are getting the best performance from your measurement sensors.

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Multiparameter AP-700 & AP-800

  The AP-700 and AP-800 packages represent the essentials in basic water quality monitoring. Offered as complete packages you are provided with everything you need to get testing water. Packages include an Aquaprobe, a GPS Aquameter, a 3 meter cable, accessories and some RapidCal calibration solution all housed in a neat carry case for easy storage and transport. The AP-700 / 800 offers measurement of : -  Dissolved Oxygen (Clark) -  Conductvity (specific / absolute) -  pH -  ORP -  Total Dissolved Solids (TDS) -  Resistivity -  Salinity -  SSG -  Temperature -  Turbidity (AP-800 only)

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • COD Set COD (ISO 15705:2002) COD Photometer

  ST-COD sealed tubes ready for use Suppression of chloride interference up to 1000 mg/l (LR & MR) up to 10000 mg/l (HR) Mercury free tube tests, in absence of chloride interference 3 ranges:   Low range: 0 - 150 mg/l, meets ISO 15705:2002   Middle range: 0 - 1500 mg/l, meets ISO 15705:2002   High range: 0 - 15000 mg/l

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • ULTRAPEN™ PT1, PT2, PT3, PT4

  ULTRAPEN™ PT1 Electrical Conductivity (EC)/TDS/Salinity Pen Accuracy of ±1% of READING ±.2% at calibration point Reliable Repeatable Results Automatic temperature compensation Autoranging Accuracy of benchtop lab equipment in an affordable, portable, compact pen Rugged, reliable, shock-resistant fully encapsulated electronics, body constructed of aircraft aluminum Simple one button function Specially designed with measurement ranges and solution modes to meet the water quality testing needs of many applications High capacity N-type battery included Waterproof ULTRAPEN™ PT2 pH & Temperature Pen Accuracy of ±0.01 pH 1, 2 and 3 Point Calibration Proprietary Sensor Design Automatic temperature compensation Reliable Repeatable Results Rugged, reliable, shock-resistant fully encapsulated electronics Durable body constructed of aircraft aluminum Simple one button function High capacity N-type battery included Waterproof ULTRAPEN™ PT3 ORP/REDOX & Temperature Pen Accuracy of ±10 mV ORP Proprietary Sensor Design 99.9% Pure Platinum Electrode 3 Calibration Options with Automatic Solution Recognition Automatic Temperature Compensation in Calibration Mode* Rugged, reliable, shock-resistant fully encapsulated electronics Durable body constructed of aircraft aluminum Simple one-button functions Temperature Readout High capacity N-type battery included Waterproof ULTRAPEN™ PT4 Free Chlorine Equivalent (FCE ™) & Temperature Pen Accuracy of up to ±0.3 ppm FCE Proprietary Sensor Design Calibration with pH and ORP Standard Solutions Automatic Temperature Compensation Temperature Readout Waterproof Powerd by one N Type Battery (included)

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Eutech pH 150 pH/mV/Temperature

  - Large, three line LCD View pH or mV measurement with temp and % slope -Built-in memory function – Stores up to 150 measurements -Auto buffer recognition USA, NIST or DIN buffer sets for rapid calibration - Power with AA batteries -Calibration due alarm - Selectable ºF / ºC - Features mV offset -Ready indicator - Manual or Automatic measurement - Hold feature and optional automatic shutoff function -% slope and temperature displayed with each measurement Description - pH Range -2.00 to 16.00 pH Resolution 0.01 pHAccuracy ±0.01 pH - Calibration Up to 5 points (USA & NIST)Up to 6 points (DIN) - mV Range ±2000 mV Resolution 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV beyond Accuracy ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading;whichever is greater Calibration ±200 mV - Temperature Range -10.0 to 110.0 ºC (14.0 to 230.0 ºF)Resolution 0.1 ºC/ºF Accuracy ±0.5 ºC; ±0.9 ºFCalibration Offset in 0.1 increments, ±10 ºC or ±18 ºF - Display Three line custom LCD - Temperature Compensation Automatic or manual from -10 to 110 ºC - Memory Stores up to 150 data sets - Power 2xAA batteries (included), >700 hours continuous - Dimensions (L x W x H)Meter: 7 7/8" x 3 1/8" x 2 1/4" (20 x 8.3 x 5.7 cm) - Weight Meter: 1 lb (0.5 kg) - Product feom Eutech / Singpore - Warranty 1 year

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Mini Jar Test

  เครื่องทดสอบการตกตะกอน -โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีล -ขนาดกระเป๋า 210x435x270 มม. (กxยxส) -ขนาดเครื่อง 100x395x213 มม. (กxยxส) -Beaker ผลิตจากอคิลิค พร้อมเส้นบอกระดับ -สามารถปรับรอบได้ตั้งแต่ 10 ถึง 300 รอบต่อนาที -ขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก -แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • BOD Measurement System BD 600

  -  Measuring principle: respirometric, electronic pressure sensor -  Ranges: 0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/l O2 -  Measurement period: User-selectable, between 1 and 28 days -  Power supply: 100-240 V, battery buffered or via power supply using Y-cable -  Protection class: IP 54 (sensor head) -  Interface: USB host port (USB stick), USB device port (computer), SD card -  Clock: Real time

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด
 • Lab Instrument & Lab Furniture

  เฟอร์นิเจอร์แลบ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้บริการออกแบบก่อนการผลิตเพื่อกำหนดรูปแบบห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยังจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

  ดูรายละเอียด