บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สาขา3)

TAX ID 0205531003011

303/36 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

Tel: 038-111-751, 081-812-2323 

Fax: 038-111-752

E-Mail: bowin@sricharoen.com

 

 

แผนที่ ชลบุรีศรีเจริญโลหะ สาขาบ่อวิน