Loading…

แอร์โรงงาน เชี่ยวชาญ อินเตอร์เนชั่นแนล

0-2346-0161-5
chiewchaninter@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • แอร์โรงงาน เชี่ยวชาญ อินเตอร์เนชั่นแนล - งานติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

    งานติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

  • งานติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

    งานติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์โรงงาน แอร์ใหญ่ตู้ตั้งพื้น งานติดตั้งระบบทำความเย็น ซ่อมบำรุงรักษา และล้างคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ซ่อมตัวถัง เปลี่ยนอะไหล่ คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower Repair and Maintenance) ออกแบบ และติดตั้งระบบกรองน้ำสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันหินปูน เคมีกันสนิม และตะไคร่น้ำ รับเหมางานติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ระบบทำความเย็น ในพื้นที่ สมุทรปราการ บางพลี บางนา พระโขนง บางบ่อ พระประแดง บางเสาธงพระสมุทรเจดีย์ ลาดกระบัง สมุทรสาคร ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง  

    หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่