แคตตาล็อกออนไลน์

 • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชลบุรี

  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชลบุรี Allianz Ayudhya บริการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตและวางแผนประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา ลดหย่อนภาษีได้ คุ้มครองชีวิตเบี้ยเบาๆแบบเดิมตลอดชีพ กำหนดงบและเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ แนบความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มได้ รายละเอียดประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X จุดเด่นแผนประกัน คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้ จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นในราคาเบาๆ เพียง 225 บาทต่อเดือน (ตัวอย่างเบี้ยฯ เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ย 25 ปี) เลือกจ่ายเบี้ยฯ ตามงบที่กำหนด เพราะเรามีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ให้เลือกได้ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 85 ปี มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา ความคุ้มครองและผลประโยชน์   เงื่อนไขการรับประกัน อายุผู้ขอเอาประกันภัยภัยสำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15 และ 20 ปี  1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี สำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี คือ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำ 2,500 บาท สํานักงานตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สาขาชลบุรี ยินดีให้บริการเช็คเลขและตรวจสอบกรมธรรม์อยุธยา อลิอันซ์ โทร. 09-9616-5965, 09-6198-9351

  หมวดหมู่ : นายหน้าและที่ปรึกษาประกันภัย, ประกันภัย, ประกันสุขภาพ

  ดูรายละเอียด
 • สํานักงานตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชลบุรี

  สํานักงานตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สาขาชลบุรี ให้บริการปรึกษาการวางแผนทางด้านการเงิน ตรวจสอบจัดการข้อมูลกรมธรรม์ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ความคุ้มครองที่ให้ได้มากกว่า ช่วยให้ลูกค้าทุกคนที่เราดูแลได้มีการวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนชีวิตในทุกๆด้าน ด้วยแนวคิดของการร่วมกันปรึกษาและร่วมกันวางแผนเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด สํานักงานตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สาขาชลบุรี ช่วยลูกค้าที่เราดูแลได้มีการวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนชีวิตในทุกๆด้าน ยินดีให้คำปรึกษาและร่วมกันวางแผน ติดต่อ : 09-9616-5965, 09-6198-9351

  หมวดหมู่ : นายหน้าและที่ปรึกษาประกันภัย, ประกันสุขภาพ, ประกันภัย และประกันชีวิต

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า