แคตตาล็อกออนไลน์

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชลบุรี

ตราสินค้า :  Allianz Ayudhya
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชลบุรี Allianz Ayudhya

บริการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตและวางแผนประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา ลดหย่อนภาษีได้ คุ้มครองชีวิตเบี้ยเบาๆแบบเดิมตลอดชีพ กำหนดงบและเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ แนบความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มได้

รายละเอียดประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

จุดเด่นแผนประกัน

คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้

  • จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นในราคาเบาๆ เพียง 225 บาทต่อเดือน (ตัวอย่างเบี้ยฯ เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ย 25 ปี)
  • เลือกจ่ายเบี้ยฯ ตามงบที่กำหนด เพราะเรามีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ให้เลือกได้ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 85 ปี
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

แผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา สาขาชลบุรี

 

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัยภัยสำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15 และ 20 ปี  1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี สำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี คือ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำ 2,500 บาท
สํานักงานตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สาขาชลบุรี ยินดีให้บริการเช็คเลขและตรวจสอบกรมธรรม์อยุธยา อลิอันซ์ โทร. 09-9616-5965, 09-6198-9351

ตราสินค้า