แคตตาล็อกออนไลน์

ประกันสุขภาพปลดล็อคดับเบิ้ลแคร์

ตราสินค้า :  Allianz Ayudhya
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ประกันสุขภาพปลดล็อคดับเบิ้ลแคร์ของ allianz ayudhya

จุดเด่นของประกันสุขภาพ ปลดล็อคดับเบิล แคร์ Alianz ayudhya

  • รับวงเงินผลประโยชน์แผนสูงสุด X2 สูงสุด 30 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงเป็นครั้งแรก
  • มอบค่าฉีดวัคซีนและ/หรือค่าตรวจสุขภาพประจำปีแผนสูงสุด 5,500 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ (สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเเนื่องมากกว่า 12 เดือน
  • เหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาล เช่า ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด และรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงค่ารักษาตัวใน ICU เป็นต้น
  • ดูแลต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล ทั้งค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหมอนัดติดตามอาการ (Follow Up) เช่น ล้างแผล ตัดไหม เป็นต้น

จุดเด่นของประกันสุขภาพ ปลดล็อคดับเบิล แคร์  Alianz ayudhya

ประสุขภาพปลดล็อค ดับเบิ้ล แคร์ สามารถซื้อควบคู่กับสัญญาหลักตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ซื้อประสุขภาพปลดล็อค ดับเบิ้ล แคร์

ซื้อประกันสุขภาพปลดล็อคดับเบิ้ลแคร์ของ allianz ayudhya ติดต่อ : 09-9616-5965, 09-6198-9351

ตราสินค้า