แคตตาล็อกออนไลน์

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน

หมวดหมู่สินค้า :  ติดตั้งระบบดับเพลิง
ตราสินค้า :  ATP
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด  ให้บริการทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ ออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมไปถึงทดสอบตรวจเช็คระบบดับเพลิง พร้อมด้วยบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งได้แก่

  • ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems)
  • ออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems ) 
  • ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems) 
  • ออกแบบ ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems) 
  • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2)
  • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) 
  • ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive maintenance) 

สินค้าแนะนำ

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า