แคตตาล็อกออนไลน์

 • ออกแบบ-ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm syst...

  ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละ ประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิงร่วมด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม Click   

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ-ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkl...

  ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems )  ออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems ) สามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันที ขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม การออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับอาคาร โรงงานใดๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของทีมวิศวกร เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่เหล่านั้นเสียหาย

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ-ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)

   ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems) สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำให้มีอัตราการไหล และความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน ในประเทศไทยจะมี 2 ลักษณะ คือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) ซึ่งจะติดตั้งต่างกันไปตามในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ-ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems)

  ออกแบบ ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems)  ออกแบบ ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems) เป็นระบบที่มีไว้ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมใน การใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำดับเพลิง ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิง ต้องมีเพียงพอให้การส่งน้ำตามอัตราการไหลที่ต้องการ และอาจจะต้องมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิดข้อต่อสวมเร็ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppressio...

  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ  (Fire suppression systems -Novec 1230, FM200, CO2) ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2) น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการ ดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิง เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น    

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems)

  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) เหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมันที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive ma...

  ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive maintenance) ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive maintenance) ตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด
 • ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน

  ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด  ให้บริการทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ ออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมไปถึงทดสอบตรวจเช็คระบบดับเพลิง พร้อมด้วยบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งได้แก่ ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems )  ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)  ออกแบบ ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems)  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2) ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems)  ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive maintenance) 

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • รับ ติด ตั้ง ระบบ fire alarm

  รับ ติด ตั้ง ระบบ fire alarm systems  เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละ ประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิงร่วมด้วย    ดูข้อมูลเพิ่มเติม Click

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • บริษัทรับติดตั้งระบบดับเพลิง

  บริษัทรับติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยดำเนินงานออกแบบ คัดสรรอุปกรณ์ ติดตั้งระบบดับเพลิงตรงตามมาตรฐานสากล (NFPA) และเป็นไปตามข้อ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทดสอบ ดูแลตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ ลูกค้าได้รับระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน ขั้นตอนการบริการของเรา ให้คำปรึกษา บริการของเราเริ่มตั้งแต่ รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจ ศึกษาพื้นที่อย่างละเอียด วางแผนงานและงบประมาณ ออกแบบระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ติดตั้งระบบ วางแผนการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง ติดตั้งระบบดับเพลิงโดยทีมช่างผู้ชำนาญการพร้อมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทดสอบระบบ ทดสอบการทำงาน อบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างถูกต้อง และส่งมอบงานระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี คุณภาพตรงตามกำหนดเวลา อีกทั้งมีการรับประกันผลงาน การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว สำหรับการตรวจเช็คบำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบป้องกันกันอัคคีภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเพลิงไหม

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ (Sprinkler systems)

  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ (Sprinkler systems) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems ) สามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันที ขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม การออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับอาคาร โรงงานใดๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของทีมวิศวกร เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่เหล่านั้นเสียหาย ดูข้อมูลเพิ่มเติม Click 

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด
 • ติดตั้งระบบดับเพลิง CO2

  ติดตั้งระบบดับเพลิง CO2 ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2) น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิง เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม Click 

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด
 • วางระบบดับเพลิงโรงงาน ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงครบวงจร

  วางระบบดับเพลิงโรงงาน ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงครบวงจร รวมทุกระบบดับเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ มีวิศวกรในการรับรองแบบ พร้อมทั้งอบรม ร่วมทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง ก่อนส่งมอบ และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา หลังการขาย

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Novec 1230)

  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Novec 1230) ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2) น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิง เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิงในห้องครัว

  ออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิงในห้องครัว

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน (Fire Pump)

  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน 

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า