แคตตาล็อกออนไลน์

งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor)

ตราสินค้า :  ATP
คำค้นสินค้า :  ระบบบำบัดน้ำเสีย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor) เป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยตัดขั้นตอนการตกตะกอนออกไป ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ระบบบำบัดสามารถช่วยลดรายจ่ายในการใช้น้ำประปาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง

สินค้าแนะนำ