ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ เช่น แผ่นตะกั่ว กระจกตะกั่ว ฉากตะกั่ว เสื้อตะกั่ว และอื่นๆ จำหน่าย อุปกรณ์สำหรับห้องเอ็กซเรย์ เช่น ตู้อ่านฟิล์ม ตู้อบฟิล์มเอ็กซเรย์ และอื่นๆ จำหน่ายและรับซ่อม เครื่องเอ็กซเรย์ เตียงเอ็กซเรย์ เสายึดหลอดเอ็กซเรย์ หลอดเอ็กซเรย์ และอื่นๆ

"จำหน่ายแผ่นตะกั่วกันรังสี,ติดตั้งก่อสร้างห้อง เอ็กซเรย์,กระจกกันรังสี,ประตูห้องเอกซเรย์,ตกแต่งห้องเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด,ตกแต่งคลินิกและโรงพยาบาล"

ศูนย์เอกซ์เรย์

เครื่องเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์

ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

บริการซ่อม และนำเข้า อะไหล่เครื่องฉายเอ็กซ์เรย์

จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์