ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าจากไม้มะม่วง เช่น แจกัน เชิงเทียน

ตกแต่งลายไม้

ผลิตไม้ปาเก้

รับจ้างอบไม้ ไสไม้ ทำรางลิ้น (ปาเก้ คิ้วบัวและอุปกรณ์)

ไม้แปรรูป

ไม้บัว ไม้ปาร์เก้ ไม้แกะสลัก

ไม้แปรรูปยางพารา

ผลิตฐานไม้ถ้วยรางวัล

ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป และ ปาร์เก้ ไม้มะค่า บริการส่งไม้ทั่วประเทศ จากโรงงานโดยตรง

รับจ้างอบไม้ ไสไม้