ประเภทธุรกิจ

) การก่อสร้างระบบ (construction waste plant) การทดสอบการทำงานของระบบ (commissioning system) การให้แนวทางการบำบัดน้ำ (solution/treatment) ระบบควบคุมและการจ่ายเคมีอัตโนมัติ (automatic control and feeding system) การบริการด้านงานวิศวกรรม (engineering service) การให้คำปรึกษาและเทรนนิ่ง (

ไอออนลบ (anionic polymer) และไอออนบวก (cationic polymer) เคมีป้องกันการเกิดตะกรันหินปูน และ การกัดกร่อนเป็นสนิมในระบบหล่อเย็น (cooling water treatment) คูลการ์ดซีดับบลิว158 (coolguard cw158) : ใช้ยับยั้งการเกิดตะกรันหินปูน และ สนิมในระบบหล่อเย็นแบบเปิด (open cooling water system) คูลการ์ด

ปรับปรุงประสิทธิภาพ รีโนเวทระบบบำบัดน้ำเสียเดิม จำหน่ายและบริการให้เช่า เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอนให้เช่า ออกแบบสร้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ as แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (activated sludge process), แบบ sbr ถังแบบชั้นสลัดจ์ (sludge blanket reactor), แบบ uasb ถังกรองไม่ใช้อากาศ (upflow anaerobic sludge blanket treatment

: - water treatment - softed water - drinking water - reverse osmosis - edi water & waste water - ultrapure waer - utilty clean room products & service : - control panel, main mdb - transformer, switch bard - plc, system automation - servo drive & invertor - maintenance

งานวิศวกรรมออกแบบติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม ระยอง (industrial piping work) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด ระยอง เหมราช บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ (gas piping) ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อสตีมไอน้ำ (steam piping) ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำประปา (water

nbsp; จำหน่ายติดตั้งและบริการแอร์เรเตอร์ เครื่องเติมอากาศ Tsurumi Submersible Ejector BER, WIND MAXX WJA Series, Tsurumi Submersible Aerator TRN, WIND MAXX WSA Series, เครื่องเติมอากาศ UNOMACH Air Blower, เครื่องเติมอากาศ WIND MAXX WM-WML Series, three lobe rotary blower WM Series for wastewater treatment

,Ltd., Kawamoto, Mitsubishi Electric Water Pump, Tsurumi Pump, Shin Maywa, EBARA, GRUNDFOS, UNOMACH

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการอย่างครบถ้วน ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้บริการด้าน รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจพื้นที่ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์วางแผนออกแบบโครงการ จัดทำแผนงบประมาณการก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

BTK-Series ทำหน้าที่แยกกากแยกตะกอน และส่วนกรองบำบัดชนิดไม่เติมอากาศ ให้คุณภาพน้ำที่บำบัดแล้วสะอาดระดับมาตรฐาน ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารขนาดใหญ่ CAB-Series ทำหน้าที่แยกกากแยกตะกอน และส่วนกรองบำบัดชนิดเติมอากาศ ให้คุณภาพน้ำที่บำบัดแล้วสะอาดระดับดี ถังบำบัดน้ำเสีย REX-Series บำบัดน้ำเสียขึ้นสูง Advanced treatment

purifier for commercial   Water purifier for commercial สำหรับผลิตน้ำดื่มได้สูงสุดถึง 36,000 ลิตรต่อวัน ใช้ไส้กรองคุณภาพสูงมาพร้อมระบบรีเวิร์สออสโมซิส มีปั๊มและระบบล้างไส้กรอง การออกแบบทันสมัยและแข็งแรงทนทาน ใช้งานและดูแลรักษาง่าย   Water purifier for Industrial