ประเภทธุรกิจ

1.บริการงานระบบำบัดน้ำเสีย ครบวงจร n2s engineering เชี่ยวชาญระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารที่มีขนาดใหญ่ พร้อมบริการที่ครบจบจากเราในที่เดียว รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน บริการรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบน้ำดีและระบบน้ำทิ้ง รับติดตั้งระบบปั้มสูบน้ำ-เคมี

รับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา พร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม   รับบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา หรือน้ำดี ให้คำปรึกษา บริการออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ทดสอบเดินระบบ ตรวจสอบวัดผลการทำงานทั้งระบบ อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรผู้ดูแล

มลพิษ อุตสาหกรรม (air pollution control) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดมลพิษที่เกิดในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ จำพวก ไอกรด ละออง กลิ่น ควัน ฝุ่นผง เป็นต้น ให้ได้คุณภาพอากาศตามมาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ ออกแบบติดตั้งระบบท่อฮู๊ดดูดควันดูดกลิ่น กำจัดไอกรด ไอด่าง กำจัดไอระเหยของสารเคมี

ฟอร์มัลดีไฮด์   บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร (food research and testing laboratory) วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น total coliform, e.coli, standard plate count วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (drinking water

จำหน่ายเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน ราคาส่ง (Paddle Wheel Aerator) ใบพัดกังหันตีน้ำบนผิวน้ำให้เกิดการหมุนเวียนน้ำที่ผิวน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้สัตว์น้ำและจุลินทรีย์ สามารถนำออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ต้นเหตุของน้ำเสีย

เครื่องชั่งในห้องแลป เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องชั่งทุกประเภทในอุตสาหกรรม สินค้าทุกตัวได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ วิเคราะห์ของเหลวแบบออนไลน์ - pH/ORP, C02 Analyzer - Conductivity Resistivity - Oxygen Gas, Dissolved Oxygen INGOLD/THORNTON - Turbidity

,Ltd., Kawamoto, Mitsubishi Electric Water Pump, Tsurumi Pump, Shin Maywa, EBARA, GRUNDFOS, UNOMACH

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม รับสำรวจออกแบบด้าน้ำเสีย น้ำประปา ระบบบำบัดอากาศ

ท่อส่งลมสําหรับระบบระบายอากาศ (exhaust air duct) ท่อลมเติมอากาศ (fresh air duct) ท่อดักท์อุตสาหกรรม ท่อดักท์แอร์ ท่อจ่ายลม (supply air duct) งานติดตั้งระบบท่อ (piping system) ท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ รับซ่อมระบบท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ (chiller) ระบบบำบัดอากาศเสีย (air pollution

treatment - softed water - drinking water - reverse osmosis - edi water & waste water - ultrapure waer - utilty clean room products & service : - control panel, main mdb - transformer, switch bard - plc, system automation - servo drive & invertor - maintenance & service